SKRUTKY RAPID KONŠTRUKČNÉ CELOZÁVIT

SKRUTKY RAPID KONŠTRUKČNÉ CELOZÁVIT

RAPID CELOZÁVIT

Rapid Celozávit predstavuje najvyššiu kvalitu v sortimente celozávitových skrutiek a sú dostupné s valcovou hlavou a aj zapustenou hlavou.

Valcová hlava                                                           

* znížená účinnosť pnutia zabraňuje štiepeniu  povrchu dreva  

* hlboké zapustenie hlavy je možné s použitím dlhého uťahovacieho hrotu                                                          

                                                                      

90o Zapustená hlava                                                             

* ideálne pre spoje železo-drevo, presne dosadá do otvorov kovových dielov                                                         

Patentované špičky

* minimalizovaná účinnosť štiepenia – minimálne vzdialenosti od kraja materiálu

* o 50% menší moment na zaskrutkovanie

* bez predvŕtania

Polovičná špička s rebrami

* ľahký priechod s dlhými skrutkami

* možné menšie vzdialenosti od okraja

Plná špička s rebrami

* malé pôsobenie sily na štiepenie a rýchle "zahryznutie" do materiálu

Geometria závitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Celozávit optimalizovaný pre efektívny spoj                                                                                         

* vynikajúce hodnoty na ťah                                                                                                                      

* vynikajúce hodnoty na tlak                                                                                                                     

* maximálna nosnosť                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        

Použitie Rapid Vollgewinde (Celozávit)

Zosilenie dosadacej plochy s oceľovým plechom a celozávitovými skrutkami

Tlak sa prenáša z hlavičiek skrutiek na oceľovú  platňu a z tejto sa plošne rozdeľuje na čelné drevo.

Priečne zosilenie: Potrebné preskúmať so statikom.

Keď je priečne zaťaženie pre drevo príliš vysoké, tak sa zaisťuje s celozávitovou skrutkou v nosníku v oblasti vyznačenej krivkou.

Zosilenie  voči prelomeniu s dlhými celozávitovými skrutkami

Červeno označená oblasť predstavuje nebezpečie štiepenia. Nad a pod týmto označením sú potrebné

rovnaké dĺžky závitov.

Odporúčané sú dlhé celozávitové skrutky s valcovou hlavou. Tieto sa dajú presne polohovať dlhými bitmi.

Spoj pre viacvrstvové dosky stropu

Proti posuvu zaistené krížové zoskrutkovanie dreveného viacvrstvového stropu.

TIP:  Najskôr spojme natesno so skrutkami s čiastočným závitom. Náklon skrutiek by mal byť nasmerovaný podľa hlavného zaťaženia.