Kontaktujte nás

Sídlo

PROGRES TK s.r.o.
Kamenná 3607/29
010 01 Žilina
Telefón:
e-mail:
00421 911 905 404 office@progrestk.sk
Fakturačné údaje:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
47393041
20238446627
SK20238446627
Bankové spojenie:
IBAN:
SK41 7500 0000 0040 1871 0666
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, Odd: Sro, Vložka číslo:59924/L

Vedenie firmy:

 

Rastislav Kysucký
konateľ

e-mail: progrestk@progrestk.sk
Tibor Kysucký
konateľ
e-mail: tkysucky@progrestk.sk
Martin Kysucký
prevádzkový manažér
e-mail: mkysucky@progrestk.sk

Ekonomické oddelenie:

Ing. Jana Zajacová
Iveta Kysucká
e-mail: zajacova@progrestk.sk
e-mail: iveta.kysucka@progrestk.sk
Tel: 041 507 25 16
Tel: 041 507 25 17

Sklad:

Ján Michalec
vedúci skladu
e-mail: michalec@progrestk.sk Tel: 041 507 25 13
Mob: 0910 939 495

Veľkoobchod:

e-mail: kasa@progrestk.sk MOB: 0911 905 404
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Fakturácia:
Marko Rendár
Ingrid Kysucká
Helena Lišková

e-mail: rendar@progrestk.sk
e-mail: ikysucka@progrestk.sk
e-mail: liskova@progrestk.sk

Tel: 041 507 25 12
Tel: 041 507 25 12
Tel: 041 507 25 14

Obchodní zástupcovia:

SR – Stred – Západ
Dušan Petrovič

e-mail: petrovic@progrestk.sk

Mob: 0903 553 386
SR – Stred – Východ
Radoslav Kicko

e-mail: kicko@progrestk.sk

Mob: 0903 206 188
SR - Juh
Dušan Petrovič
e-mail:petrovic@progrestk.sk Mob: 0903 553 386, 0911 700 804

Malopredajňa

e-mail: vercajchxl@progrestk.sk Tel: 041 507 25 10
Mob: 0911 905 406
Vedúci Predajne:
Jozef Škulec
Sídlo:
Kamenná 3607/29
010 01 Žilina
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Sobota: 8:00 – 11:30

Mapa

Kontaktný formulár
Partner 1
Partner 2
Partner 7
Partner 5
Partner 3
Partner 6
Partner 8
Partner 7
Partner 7
Partner 4
Partner 7
Partner 7
Partner 7
Partner 7